160902-SLIDE_1200X440-2


TERÀPIA DE PARELLA

Una parella comença sempre amb moltes il·lusions i molt amor. Amb el temps i els afers de la vida, les persones canviem individualment. De la mateixa manera, les relacions també canvien. I això no sempre ho tenim en compte.

L’amor és un ingredient imprescindible per tal que una relació de parella perduri. Desafortunadament, no és l’únic.
Sorgeixen problemes com ara:

– Monotonia i avorriment
– Crisis de confiança. Gelosia. Infidelitats
– Desgast dels objectius i del projecte comú com a parella i com a família
– Conflictes amb les famílies
– Manca de comunicació
– Manca de desig
– Enfrontament de la discapacitat d’un fill o filla

La teràpia de parella pretén esdevenir un instrument per a millorar la relació. Per donar-se una oportunitat a un/a mateix/a i a l’altre i també donar-se-la a la relació.

Si els problemes també desborden cap a la sexualitat en la parella, també els podem abordar des de la sexologia.

Les sessions en parella també serveixen per a decidir si realment es vol finalitzar la relació. En aquest cas, l’espai esdevindrà d’acompanyament, de negociació i de primeres passes per al benestar d’ambdós membres.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?